Διαχείριση Έργου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ – PROJECT MANAGEMENT

  • Κατοικίες
  • Βίλες
  • Κτίρια διαμερισμάτων
  • Συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών
  • Μονάδες Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
  • Κτίρια γραφείων
  • Εμπορικά κέντρα
  • Βιομηχανικά κέντρα
  • Κτίρια αποθηκών (logistics)
  • Μονάδες Γεωργικές – Κτηνοτροφικές.