Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Ολοκληρωμένες λύσεις για την βαριά βιομηχανία της χώρας μας, τον τομέα του τουρισμού και των ξενοδοχείων. Αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Μελέτη φωτισμού, σχεδιασμός ειδικών κατασκευών & επίπλων, hotel branding. Υπηρεσίες ανακαίνισης, κατασκευής εξ’ αρχής, χρονικός προγραμματισμός, διαχείριση έργου και κατασκευής.