Προέλεγχος Έργου

Προέλεγχος Έργου

Η ενοικίαση ή αγορά ενός νέου ακινήτου αποτελεί μια σημαντική κίνηση  για υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Είναι δικαιολογημένο σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχουν ανασφάλειες, αμφιβολίες, και ερωτήσεις όπως «Τι πρέπει να προσέξω;»   καθώς το σημαντικό αυτό γεγονός,  είναι εξίσου  καθοριστικό για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης είτε την ζημίωση της. Η bletsas_construction είναι δίπλα σας.

Με τη διαδικασία του προελέγχου των ακινήτων, η bletsas_construction,  διεκπεραιώνει όλες τις προ απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου που πρέπει να ληφθούν ώστε να είστε σίγουροι και ασφαλείς ότι ο χώρος που θα στεγάσει την επιχείρηση σας θα της προσφέρει ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της.  Συγκεκριμένα, το πακέτο υπηρεσιών προελέγχου περιλαμβάνει:

  • έλεγχο συμβατότητας του ακινήτου ειδικά για τις ανάγκες της επιχείρησης σας.
  • εξέταση και μελέτη των εγκαταστάσεων των ακινήτων, ώστε να εξασφαλιστεί η καταλληλόλητα τους για τις προϋποθέσεις της αδειοδότησης της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.
  • εκτενής έλεγχος των παροχών ασφαλείας των ακινήτων, εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το υψηλότερο επίπεδο προστασίας για την εταιρία και τους εργαζομένους της
  • έλεγχος παλαιότητας και πραγματικής κατάστασης των ακινήτων
  • έλεγχος χρονολογίας έκδοσης οικοδομικής άδειας του ακινήτου
  • έλεγχος ακριβής τοποθεσίας τόσο για την εξασφάλιση της ιδιώτικότητας της επιχείρησης σας όσο και για την αποφυγή ενδεχόμενων καταστροφών από καιρικές συνθήκες.

Η υπηρεσία του προελέγχου των ακινήτων παρέχεται άμεσα καταφέρνοντας κάθε φορά την αποφυγή πιθανών προβλημάτων που θα μπορούσαν να ζημιώσουν σε μεγάλο βαθμό την επιχείρηση και τα κέρδη σας αλλά και τη δική σας ενημέρωση για να γνωρίζεται κάθε πληροφορία και ιδιαιτερότητα για το καινούριο σας ακίνητο.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project