Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Η bletsas_construction σε συνεργασία με την bletsas_architectural_studio προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και στον τομέα της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, αναλαμβάνοντας πλήρως όλες τις αναγκαίες διαδικασίες. Η οργάνωση της εταιρείας και στον συγκεκριμένο τομέα, είναι σύγχρονη, εύκαμπτη, προσαρμοσμένη στις εκάστοτε απαιτήσεις και καλά δομημένη. Στόχος μας είναι η δημιουργία των προδιαγραφών εκείνων, μέσω των οποίων θα είναι ικανή να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη, εκπληρώνοντας τις ανάγκες και προσδοκίες του και με την πλήρη εφαρμογή των νομικών και κανονιστικών διατάξεων.

Ειδικότερα ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων Εγκαταστάσεων Θέρμανσης-Κλιματισμού η εταιρεία αναλαμβάνει
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
  • Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
  • Ολοκληρωμένες Λύσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων

Ενεργειακή επιθεώρηση ονομάζεται η εκτίμηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας, των παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο, σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, τα οποία εφόσον εφαρμοστούν, θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ενεργειακό πιστοποιητικό που χρειάζεστε.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project