Έρευνα και Εκτίμηση Ακινήτων

Έρευνα και Εκτίμηση Ακινήτων

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • Έλεγχος όρων δομήσεων και χρήσεων γης
 • Έλεγχος καταλληλότητας ακίνητου
 • Μελέτη ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητου
 • Μελέτη σκοπιμότητας (οικονομοτεχνική)
 • Μελέτη εφαρμογής
 • Κοστολόγηση
 • Σχέδιο χρονικού προγραμματισμού
 • Μελέτη χρηματοδότησης
 • Νομικές και επενδυτικές υπηρεσίες

Οι ακριβείς και αξιόπιστες εκτιμήσεις και συμβουλές για τις αποτιμήσεις ακινήτων της bletsas_construction είναι κρίσιμες για την επιτυχία της κάθε επένδυσης.

Καθώς η αγορά συνεχίζει να μεταβάλλεται ραγδαία, οι εκτιμήσεις ακινήτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σημερινό επιχειρηματικό κλίμα.  Μια ρεαλιστική και καλά υποστηριζόμενη άποψη της αξίας ενός ακινήτου μπορεί να σημάνει τη διαφορά μεταξύ της επίτευξης κρίσιμου στόχου όπως την εξασφάλιση ενός δανείου, το κλείσιμο μιας πώλησης ή ενοικίασης,  την υποβολή εκθέσεων για τους επενδυτές,  την επιλογή για το καλύτερο περιουσιακό στοιχείο για μέγιστη απόδοση  ή την απόρριψή όλων αυτών ξεχωριστά ή στο σύνολό τους.

Υπηρεσίες:

 • Εκτίμηση ακινήτου
 • Εκτίμηση χαρτοφυλακίου
 • Εκτίμηση ασφαλιστικής κάλυψης
 • Μετεγκατάσταση παραγωγικής δραστηριότητας

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project