Έλεγχοι

Έλεγχοι

ΕΛΕΓΧΟΙ
Με τη συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων ελέγχου το γραφείο επίσης αναλαμβάνει ελέγχους :
  • Προσεισμικού κινδύνου
  • Πραγματικής φέρουσας ικανότητας κτιρίου.
  • Απομείωσης φέρουσας ικανότητας κτιρίων μετά από πυρκαγιά.
  • Ύδρευσης – αποχέτευσης – θέρμανσης
  • Καυσίμου αερίου

In short, the construction industry is undergoing fundamental changes, not comparable in impact with anything before it, not even with the rise of lean manufacturing in auto-making in the 1980s. An innovative and time-saving tool called Building Information Modeling, or BIM, is the reason for that revolution. BIM technology rapidly enhances complex building processes, shortcutting any project completion date, cutting the expenses and improving the overall quality of the construction. Our construction company is the leading industry exponent, with approximately $30 billion in BIM project experience. We want clients to understand the incredible advantages that the BIM offers and we want them to get prepared to embrace this new technology.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project