Έλεγχοι

Έλεγχοι

ΕΛΕΓΧΟΙ
Με τη συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων ελέγχου το γραφείο επίσης αναλαμβάνει ελέγχους :
  • Προσεισμικού κινδύνου
  • Πραγματικής φέρουσας ικανότητας κτιρίου.
  • Απομείωσης φέρουσας ικανότητας κτιρίων μετά από πυρκαγιά.
  • Ύδρευσης – αποχέτευσης – θέρμανσης
  • Καυσίμου αερίου

 

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project