Έργα στο Εξωτερικό

Έργα στο Εξωτερικό

Με γνώμονα την διαρκή βελτίωση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, έχουμε στραμμένη την προσοχή σταθερά σε αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες αγορές του εξωτερικού. Με διαρκή παρουσία είτε ως μελετητές είτε ως κατασκευαστές τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ρουμανία και εσχάτως στην Γερμανία, την Ιταλία και την Αγγλία, έχουμε αποκτήσει την τεχνογνωσία της ανταγωνιστικής παρουσίας στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης.