Γραφεία

Γραφεία

Η απόφαση ανακαίνισης ή κατασκευής από την αρχή ενός γραφειακού χώρου πρέπει να θεωρείται επένδυση και όχι ένα πρόσθετο έξοδο. Η bletsas_construction δίνει λύσεις με προσαρμοσμένα κοστολόγια, παρέχοντας υπηρεσίες μελέτης – κατασκευής – επίβλεψης σύγχρονων γραφειακών εγκαταστάσεων. Μέσα από την εμπειρία που μας δίνει η δημιουργία συνολικά 50.000 τ.μ. γραφειακών χώρων, είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε οποιαδήποτε λύση κριθεί απαραίτητη για την κάθε ανάγκη ξεχωριστά.