Καταστήματα

Καταστήματα

Αναζητούμε μαζί τον κατάλληλο χώρο για την νέα σας επιχείρηση (σε συνεργασία με το ευρύ δίκτυο συνεργατών μας μεσιτών) ή ελέγχουμε την καταλληλότητα του χώρου που έχετε ήδη βρει. Σχεδιάζουμε, από οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται, τον χώρο που θα στεγάσει την επιχείρησή σας σύμφωνα με τις απολύτως προσωπικές σας ανάγκες. Διακοσμητές και αρχιτέκτονες θα βρίσκονται στο πλευρό σας για κάθε σας ανάγκη με υψηλή ποιότητα σύλληψης και σχεδιασμού. Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε την οικοδομική άδεια που θα χρειαστεί καθώς και την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας. Τα έμπειρα συνεργεία της εταιρείας μας αποπερατώνουν την δημιουργία του χώρου σε χρόνο που θα καθοριστεί με ακρίβεια ώστε να μην έχετε ούτε μια ημέρα καθυστέρησης στον προγραμματισμό της λειτουργίας της επιχείρησής σας. Ακριβής προκοστολόγηση έργου και αυστηρή τήρηση προϋπολογισμού. Έμπειροι μηχανικοί και εργοδηγοί θα βρίσκονται καθημερινά και όλες τις ώρες στην διαμόρφωση του χώρου μέχρι την παράδοση του έργου σε εσάς.