Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • Καταστήματα
  • Οικιστικά Βιομηχανικοί – Βιοτεχνικοί χώροι
  • Υπεραγορές – SUPER MARKET
  • Κτίρια Γραφείων
  • Χώροι Αναψυχής
  • Χώροι Αθλητισμού

With the help of such project delivery method, we’ll be able to overlap the design and the construction part, to eliminate any kind of postponing or schedule delays… Also, while many people think that this fast-paced kind of project delivery can be led by architect only, we practiced a designer, engineer and a contractor as team leaders and it proved to be just as efficient. By using this work method, we’ll be able to complete your project much faster!

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project