Εσωτ. Διαρρυθμίσεις Ανακαινίσεις

Εσωτ. Διαρρυθμίσεις Ανακαινίσεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών, η αρχιτεκτονική μας ομάδα μαζί με τους συνεργάτες στον τομέα εσωτερικού σχεδιασμού βελτιώνει και προτείνει λύσεις για ανακαινίσεις χώρων όπως :
  • Καταστημάτων
  • Κατοικιών
  • Γραφειακών χώρων
  • Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών χώρων.
  • Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
  • Ξενοδοχείων – Ξενώνων.

 

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project