Εσωτ. Διαρρυθμίσεις Ανακαινίσεις

Εσωτ. Διαρρυθμίσεις Ανακαινίσεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών, η αρχιτεκτονική μας ομάδα μαζί με τους συνεργάτες στον τομέα εσωτερικού σχεδιασμού βελτιώνει και προτείνει λύσεις για ανακαινίσεις χώρων όπως :
  • Καταστημάτων
  • Κατοικιών
  • Γραφειακών χώρων
  • Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών χώρων.
  • Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
  • Ξενοδοχείων – Ξενώνων.

This traditional type of construction management works great for big scale buildings and structures. The fact that in this scenario the design stage is done before the actual on-site construction even begins, allows us to estimate all the resources and man-hours needed fort project’s completion. That kind of a step-by-step, preliminary construction planning will allow you to be right on schedule while your big project will get built.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project