Αδειοδοτησεις

Αδειοδοτησεις

H Bletsas Construction αναλαμβάνει όλα τα στάδια αδειοδότησης του έργου σας.

Η διαδικασία αδειοδότησης ενός νέου έργου μπορεί να είναι απλή και σύντομη, αλλά μπορεί να αποδειχθεί πολύπλοκη και χρονοβόρα.

Αυτό πάντα εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης, από το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας και από την ακριβή τοποθεσία όπου πρόκειται να εγκατασταθεί. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα αυτό καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις αδειών όπου ο κύριος το έργου θα έπρεπε να αποτανθεί στην κατά τόπους αρμόδια αρχή για να ενημερωθεί για την ειδική νομοθεσία που διέπει τέτοιες περιπτώσεις.

Στην Bletsas Construction Παρέχουμε ένα πλήρες και έγκυρο πακέτο υποστήριξης και διεκπεραίωσης  για τον επενδυτή από την εκπόνηση των μελετών που διέπονται από τη πολεοδομική νομοθεσία έως την τελική έκδοση της Οικοδομικής Άδειας.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project