Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας

Η εμπειρία της ομάδας μας και η εξειδίκευση της μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε παροχές υψηλής απόδοσης για κάθε τύπο κτιρίου, ανεξαρτήτως μεγέθους και/ή πολυπλοκότητας έργου!
Ανακαινίσεις
Κάθε χώρος που θέλει ανακαίνιση έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εκεί η πολύχρονη εμπειρία μας στην ανακαίνιση σπιτιού και την κατασκευή κατοικιών, σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, μας δίνει την δυνατότητα να ολοκληρώνουμε τις εργασίες ανακαίνισης, γρήγορα οικονομικά και με άριστα αποτελέσματα.Μπορείτε μέσα από τα πακέτα ανακαίνισης που θα βρείτε στο site μας, να δείτε ποιό αντιστοιχεί στο χώρο σας και στις εργασίες που θέλετε να κάνετε και αμέσως να ενημερωθείτε για το κόστος τους.
Read more
Διαχείριση Κατασκευής
Η bletsas_construction δύναται να αναλάβει-συνήθως συμπληρωματικά της διαχείρισης του έργου – την διαχείριση της κατασκευής αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης συμβάλλεται απ’ ευθείας με κάθε έναν από τους συντελεστές του έργου (μελετητές, προμηθευτές υλικών, υπεργολάβους) αλλά υπό τον συντονισμό και καθημερινό έλεγχο της bletsas_construction η οποία φέρει και την ευθύνη της έντεχνης, εμπρόθεσμης και ασφαλούς ολοκλήρωσης του έργου.
Read more
Κατασκευές
Η bletsas_construction μέσα από την 35ετή πορεία της διαθέτει στο ενεργητικό της πολλές κατασκευές κτιρίων και ανακαινίσεις. Υπολογίζουμε όλες τις παραμέτρους και τα δεδομένα ώστε να διαμορφώσουμε την οριστική όψη του κτίσματος βάσει των επιθυμιών σας.
Read more
Εσωτ. Διαρρυθμίσεις Ανακαινίσεις
Ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών, η αρχιτεκτονική μας ομάδα μαζί με τους συνεργάτες στον τομέα εσωτερικού σχεδιασμού βελτιώνει και προτείνει λύσεις για ανακαινίσεις χώρων όπως : ...
Read more
Έλεγχοι
Με τη συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων ελέγχου το γραφείο επίσης αναλαμβάνει ελέγχους : ...
Read more
Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Η bletsas_construction σε συνεργασία με την bletsas_architectural_studio προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και στον τομέα της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, αναλαμβάνοντας πλήρως όλες τις αναγκαίες διαδικασίες. Η οργάνωση της εταιρείας και στον συγκεκριμένο τομέα, είναι σύγχρονη, εύκαμπτη, προσαρμοσμένη στις εκάστοτε απαιτήσεις και καλά δομημένη. Στόχος μας είναι η δημιουργία των προδιαγραφών εκείνων, μέσω των οποίων θα είναι ικανή να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη, εκπληρώνοντας τις ανάγκες και προσδοκίες του και με την πλήρη εφαρμογή των νομικών και κανονιστικών διατάξεων.
Read more
Έρευνα και Εκτίμηση Ακινήτων
Οι ακριβείς και αξιόπιστες εκτιμήσεις και συμβουλές για τις αποτιμήσεις ακινήτων της bletsas_construction είναι κρίσιμες για την επιτυχία της κάθε επένδυσης. Καθώς η αγορά συνεχίζει να μεταβάλλεται ραγδαία, οι εκτιμήσεις ακινήτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σημερινό επιχειρηματικό κλίμα.  Μια ρεαλιστική και καλά υποστηριζόμενη άποψη της αξίας ενός ακινήτου μπορεί να σημάνει τη διαφορά μεταξύ της επίτευξης κρίσιμου στόχου όπως την εξασφάλιση ενός δανείου, το κλείσιμο μιας πώλησης ή ενοικίασης,  την υποβολή εκθέσεων για τους επενδυτές,  την επιλογή για το καλύτερο περιουσιακό στοιχείο για μέγιστη απόδοση  ή την απόρριψή όλων αυτών ξεχωριστά ή στο σύνολό τους.
Read more
Μελέτες & Επιβλέψεις
Στην bletsas_construction τις μελέτες πραγματοποιούν πολύπειροι Μηχανικοί πάντα με την υποστήριξη των πιο ενημερωμένων και σύγχρονων οίκων λογισμικών.
Read more
Οικοδομικές Άδειες
Η bletsas_construction αναλαμβάνει το πλήρες πακέτο της έκδοσης οικοδομικής άδειας-άδειας δόμησης από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας για οποιαδήποτε στεγαστική σας ανάγκη. Στο πακέτο οικοδομικής αδείας περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες με τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις ελέγχουσες Πολεοδομικές Αρχές:
Read more
Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
Οι μηχανικοί της εταιρείας  αναλαμβάνουν δωρεάν τον προέλεγχο του χώρου στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, διασφαλίζοντας από την αρχή  ότι  ο χώρος πληροί τις  προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για την λειτουργία του ως κατάστημα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο, ο επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των προτέρων αν ο χώρος που σκοπεύει να νοικιάσει/αγοράσει δύναται ή όχι να λειτουργήσει για την χρήση που τον προορίζει, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις.
Read more
Δημόσια Έργα
We have a long list of professional contractors, whom our engineers and architects enjoy to work with on a majority of our projects!Throughout our years in business, we've accumulated a strong expertise both in managing and completing any type of a construction, as well as in choosing the right vendors and sub-contractors... We understand how vital it is to coordinate the project in a timely, cost-efficient way. As of now we've alreeady dealt with numerous mid and large scale constructions, so we've mastered the art of minimizing the extra expenses, completing each project's stage on schedule and implementing a live project intact with both original engineering solutions and the client's initial vision...
Read more
Διαχείριση Έργου
Η Bletsas Construction παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προγραμματισμού υλοποίηση κάθε έργου. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας υποστηρίζουν τους πελάτες σε όλα τα θέματα και σε όλες τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων: από τον αρχικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την έκδοση των εκάστοτε απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, τις μελέτες ωρίμανσης και τα τεύχη δημοπράτησης, έως τη δημοπράτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία...
Read more

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project

contact us