Τομείς Εξειδίκευσης

Τομείς Εξειδίκευσης

Η εμπειρία της ομάδας μας και η εξειδίκευση της μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε παροχές υψηλής απόδοσης για κάθε τύπο κτιρίου, ανεξαρτήτως μεγέθους και/ή πολυπλοκότητας έργου!
Προέλεγχος Έργου
Η ενοικίαση ή αγορά ενός νέου ακινήτου αποτελεί μια σημαντική κίνηση  για υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Είναι δικαιολογημένο σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχουν ανασφάλειες, αμφιβολίες, και ερωτήσεις όπως «Τι πρέπει να προσέξω;»   καθώς το σημαντικό αυτό γεγονός,  είναι εξίσου  καθοριστικό για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης είτε την ζημίωση της. Η bletsas_construction είναι δίπλα σας. Με τη διαδικασία του προελέγχου των ακινήτων, η bletsas_construction,  διεκπεραιώνει όλες τις προ απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου που πρέπει να ληφθούν ώστε να είστε σίγουροι και ασφαλείς ότι ο χώρος που θα στεγάσει την επιχείρηση σας θα της προσφέρει ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της.  Συγκεκριμένα, το πακέτο υπηρεσιών προελέγχου περιλαμβάνει:
Read more
Μελέτη
Η bletsas_construction μας αναλαμβάνει την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών για την επίλυση κάθε οικιστικής ή επαγγελματικής σας ανάγκης. Οι μελέτες περνούν από όλα τα στάδια με τελικό στόχο την εφαρμογή. Τα στάδια που ακολουθούμε προκειμένου για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών είναι τα εξής:
Read more
Design
Στην Bletsas Construction το «design» σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε αλλά πολλά περισσότερα. Δεν είναι ούτε τέχνη, ούτε η επιστήμη. Και οι τέχνες αλλά και οι επιστήμες χρησιμοποιούν το «design» ως εργαλείο. Το «design» είναι μια εκδήλωση της ικανότητας του ανθρώπινου πνεύματος να ξεπερνά τους περιορισμούς του. Ο «designer» δεν είναι καλλιτέχνης. Ο «καλλιτέχνης» λέμε ότι λύνει τα προβλήματά του μέσα από την τέχνη, ενώ ο «designer» δίνει λύσεις στα προβλήματα των άλλων.
Read more
Αδειοδοτησεις
H Bletsas Construction αναλαμβάνει όλα τα στάδια αδειοδότησης του έργου σας. Η διαδικασία αδειοδότησης ενός νέου έργου μπορεί να είναι απλή και σύντομη, αλλά μπορεί να αποδειχθεί πολύπλοκη και χρονοβόρα. Αυτό πάντα εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης, από το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας και από την ακριβή τοποθεσία...
Read more
Κατασκευές
Είτε πρόκειται για συμβατική, είτε σύμμεικτη, είτε μεταλλική κατασκευή κτιρίου μπορούμε να την αναλάβουμε από τη αρχή μέχρι την παράδοσή της «με το κλειδί στο χέρι». Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας αναλαμβάνουν όλα τα ενδιάμεσα στάδια ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας. Σκοπός μας είναι η παροχή έργων με ιδανική σχέση ποιότητας και τιμής. Γι’ αυτό φροντίζουμε να συνδυάσουμε την καλαίσθητη κατασκευή κτιρίων με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας...
Read more
Διαχείριση Έργου
Η Bletsas Construction παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προγραμματισμού υλοποίηση κάθε έργου. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας υποστηρίζουν τους πελάτες σε όλα τα θέματα και σε όλες τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων: από τον αρχικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την έκδοση των εκάστοτε απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, τις μελέτες ωρίμανσης και τα τεύχη δημοπράτησης, έως τη δημοπράτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία...
Read more

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project

Επικοινωνήστε Μαζί Μας