Κατασκευές

Κατασκευές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Το επιτελείο μας αναλαμβάνει πλήρως εκτός από τη μελέτη και το σχεδιασμό, την κατασκευή, την παράδοση και τη συντήρηση των ιδιωτικών και δημόσιων έργων και συγκεκριμένα :
 • Κατασκευή κατοικιών
 • Κατασκευή κτιρίων βάσει συμφωνίας
 • Αποκατάσταση διατηρητέων
 • Επισκευή φέροντος οργανισμού σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθόκτιστα.
 • Ενισχύσεις κατασκευών για σεισμικά φορτία
 • Επισκευές κτιρίων με βλάβες από σεισμό
 • Επεμβάσεις με αδιατάρακτη κοπή
 • Αντισεισμική θωράκιση
 • Μόνωση και βιο-κλιματικές εφαρμογές
 • Τεχνολογική υποδομή «έξυπνων» κτηρίων
 • Σχεδιασμός & χρήση πρωτοποριακών υλικών

We’re comfortable with any kind of a project that you want us to build! As long as it’s technically possible to convert your vision to a standing structure, we’ll be more than glad to do it. These are not mere words, as since 2006 we’ve been building both small, private and commercial buildings like houses and shops, as well as huge, complex megastructures like a military warehouse, a commercial high-rise business centre or a university’s campus are…

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project