Οικοδομικές Άδειες

Οικοδομικές Άδειες

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
 • Καταστήματα
 • Οικιστικά
 • Βιομηχανικοί – Βιοτεχνικοί χώροι
 • Υπεραγορές – SUPER MARKET
 • Κτίρια Γραφείων
 • Χώροι Αναψυχής
 • Χώροι Αθλητισμού

Η bletsas_construction αναλαμβάνει το πλήρες πακέτο της έκδοσης οικοδομικής άδειας-άδειας δόμησης από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας για οποιαδήποτε στεγαστική σας ανάγκη. Στο πακέτο οικοδομικής αδείας περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες με τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις ελέγχουσες Πολεοδομικές Αρχές:

 • Τοπογραφική αποτύπωση.
 • Αρχιτεκτονική μελέτη & επίβλεψη – Πολεοδομικός έλεγχος, σχέδια κατόψεων / όψεων / τομών, μονώσεις, φωτισμό, αερίσμό.
 • Στατική μελέτη & επίβλεψη – 3D επίλυση, έλεγχο αντοχών / μετακινήσεων, σχέδια κατόψεων / λεπτομερειών.
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης – Θερμομόνωση, απώλειες, θέρμανση / ψύξη, ενεργειακή κατηγορία.
 • Πυροπροστασία – Έλεγχος δομικών στοιχείων, πυραντίσταση, έξοδοι διαφυγής, μέτρα πυροπροστασίας.
 • Μηχανολογική μελέτη & επίβλεψη – Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικά, σχέδια κατόψεων.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Ακάλυπτοι χώροι.
 • Απαραίτητα έγγραφα, εκθέσεις, έντυπα πληρωμών, αιτήσεις κ.λ.π. τα οποία ζητούνται από τις Αρχές.
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας δόμησης στην αρμόδια Αρχή πλέον μέσω Ηλεκτρονικής Πολεοδόμησης (e-adeia).

 

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project