Οικοδομικές Άδειες

Οικοδομικές Άδειες

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
  • Καταστήματα
  • Οικιστικά
  • Βιομηχανικοί – Βιοτεχνικοί χώροι
  • Υπεραγορές – SUPER MARKET
  • Κτίρια Γραφείων
  • Χώροι Αναψυχής
  • Χώροι Αθλητισμού

As you may know, the construction planning process has always been far from perfect… In the past, project schedules were unrealistically optimistic… That resulted in an average of 45% of work promised in a week actually being completed at a later date than its deadline dictated. This kind of protraction left subcontractors waiting for the previous task to be completed, even before the next stage of work could have proceeded further… To fix that issue, our construction bureau have implemented the Pull Planning process, coordinated with the trade contractors on a weekly basis. Pull Planning method estimates the scheduling in reverse.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project