ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΚΗ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΚΗ

Πολιτικός Μηχανικός - ΕΜΠ

Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (μέλος ΤΕΕ)

Η Ελένη Καρόκη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 1987 έως και το 1990 εργάστηκε στο Μελετητικό Γραφείο «Βαβαρούτας και Συνεργάτες Α.Ε. Έπειτα και για περισσότερο από μία δεκαετία εργάστηκε στον χώρο των μελετών ως ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ από το 2002 είναι μόνιμος συνεργάστης στην μελετητική και κατασκευαστική εταιρεία Bletsas Architectural Studio.